ZAPYTANIE OFERTOWE 2018-10-06T00:09:33+02:00

Zapytanie Ofertowe

ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST CUBETEX Z SIEDZIBĄ W KARTUZACH, UL. LEŚNA 36, 83-300 KARTUZYTWOJE DANE PRZETWARZAMY WYŁĄCZNIE W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZAWARTE W ZGŁOSZENIU OFERTOWYM. PODSTAWĄ PRZETWARZANIA DANYCH JEST REALIZACJA NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA W POSTACI KOMUNIKACJI Z UŻYTKOWNIKAMI STRONY I ODPOWIEDŹ NA ZGŁOSZENIE OFERTOWE. TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE NIE DŁUŻEJ, NIŻ JEST TO KONIECZNE DO UDZIELENIA CI ODPOWIEDZI, A PO TYM CZASIE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA EWENTUALNYCH ROSZCZEŃ. PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE KONIECZNE DO TEGO, ŻEBY ODPOWIEDZIEĆ NA TWOJE ZGŁOSZENIE OFERTOWE. MASZ PRAWO DO ŻĄDANIA DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA SWOICH DANYCH ORAZ WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  ZNAJDZIESZ TUTAJ.